Joulupukkipalvelun tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Partiolippukunta Haagan Eräveikot ry
Yhteystiedot: Haagan Pappilantie 2, 00320 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
joulu@haaganeraveikot.fi

2. Rekisterin nimi

Joulupukkivierailun tilausrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään jouluaaton pukin vierailun tilauksen hallinnoimiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja käsitellään asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, tilauksen tehneen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tilausrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Varaustiedot

 • tiedot vierailun kohteesta ja paikalla olevista lapsista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteys- ja varaustiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakkaan verkkokauppaan syöttämistä tiedoista, sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • oikeus tulla unohdetuksi vain, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi laskutus.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Partiolippukunta Haagan Eräveikot ry:n ulkopuolelle.

9. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään kuukausi joulupukin vierailun jälkeen. Tämän jälkeen ne hävitetään. Osalle tietoa asettaa lainsäädäntö velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen eheyden turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

10. Henkilötietojen käsittelijät

Partiolippukunta Haagan Eräveikot ry:n joulupukkipalvelun partiojohtajat, joulupukit ja tontut.

11. Tietojen siirto

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin pääsevät vain Partiolippukunta Haagan Eräveikot ry:n joulupukkipalvelun partiojohtajat, joulupukit ja tontut. Tietojen käsittelyssä noudatetaan hyviä tietosuojakäytäntöjä. Rekisteri sijaitsee salasanoin suojatulla palvelimella. Pääsyä henkilötietoon valvotaan hyviä käytäntöjä noudattaen.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.