Vaeltajat (18–22 v)

18–22-vuotiaat vaeltajat toteuttavat omaehtoisesti itseään kiinnostavia projekteja, vaelluksia ja esimerkiksi ulkomaanmatkoja vaikka muiden lippukuntien vaeltajien kanssa. Vaeltajaryhmän koko on noin 3-5 vaeltajaa ja he kokoontuvat noin kerran tai kaksi kertaa kuussa. Vaeltajaryhmää johtaa vertaisjohtaja ja ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Haagan Eräveikkojen vaeltajat ovat toteuttaneet omatoimisia retkiä Suomeen ja ulkomaille, ja osallistuneet kansainvälisiin partiotapahtumiin. Viime vuosina lippukunnan vaeltajia on ollut esimerkiksi vaelluksella Skotlannissa vuonna 2016, Hollannissa Roverway-tapahtumassa vuonna 2018 ja Omanissa vuonna 2019.

Varsinaisen vaeltajatoiminnan lisäksi vaeltajat toimivat lippukunnassa johtamistehtävissä, kuten hallituksessa ja nuorempien ikäkausien ryhmänjohtajina.

Kysyttävää vaeltajien toiminnasta?

Mikäli olet itse kiinnostunut vaeltajatoiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä lippukunnanjohtajaan, tai mahdollisesti kaveriisi joka on lippukunnassamme mukana!