Strategia

Lippukunta päätti kevätkokouksessa 2018 strategiasta vuoteen 2022 asti. Strategian tarkoituksena on ohjata lippukunnan toimintaa jäsenistön yhdessä päättämään suuntaan. Kun tiedämme, millainen on unelmiemme lippukunta, voimme alkaa yhdessä kulkea sitä kohti. Strategian luonnostelussa lippukunnan 75-vuotisjuhlavuonna 2017 kuultiin kaikenikäisiä eräveikkoja sudenpennusta vaeltajaan.

Visio

Korvessa ja veneessä

Strategiset tavoitteet

  • Laadukasta, monipuolista ja kivaa partio-ohjelmaa metsässä ja merellä
  • Jokaisella meistä on hauskaa yhdessä

Strategia

Laadukas, monipuolinen ja kiva ohjelma

Lippukunnan jäsenet toteuttavat nousujohteisesti Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa ja meripartio-ohjelmaa. Ohjelma on laadukasta, monipuolista ja kivaa.

Laumat, joukkueet ja vartiot tekevät etenevästi retkiä, kaukovaelluksia ja kansainvälisiä partiomatkoja. Jokainen lippukunnan jäsen oppii halutessaan purjehtimaan. Lippukunnalla on oma koulutuspolku, jolla todennetaan eteneminen partio- ja meripartiotaidoissa.

Etenevä ohjelma antaa lippukunnan jäsenille mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehitykseen: ohjelman myötä jäsenet luottavat itseensä, tuntevat itsensä, tarttuvat toimeen, haluavat ottaa vastuuta ja kykenevät tekemään päätöksiä johtajina. Lippukunnassa jokainen saa kokeilla ja epäonnistua turvallisesti.

Ryhmissä tapahtuvan ohjelman myötä lippukunnan jäsenet tuntevat myötätuntoa toisiaan kohtaan, kunnioittavat erilaisuutta ja tekevät päätöksiä toisiaan kuunnellen. Leireillä, partiomatkoilla ja jamboreilla jäsenet kohtaavat partiolaisia eri paikkakunnilta ja maista oppien arvostamaan erilaisia ihmisiä ja kulttuureja.

Lippukunnan jäsenet ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista: jäsenet toimivat aktiivisesti sidosryhmissä sekä yhteiskunnassa, mistä palkitaan sidosryhmien ja lippukunnan ansiomerkeillä. Hienoissa luontomaisemissa tapahtuvan ohjelman myötä lippukunnan jäsenet arvostavat luontoa ja suojelevat ympäristöä.

Laadukas ja monipuolinen ohjelma toteutetaan iloisella mielellä. Ohjelma ei ole pelkkää retkeilyä ja purjehtimista, vaan myös leikkejä, lauluja ja luovuutta. Kitara soi iltanuotiolla. Veneestä hypätään uimaan. Jokaisella meistä on hauskaa yhdessä.

Lippukunta menestyy

Laadukkaan, monipuolisen ja kivan partio-ohjelman myötä lippukunta menestyy. Suurin osa jäsenistöstä päättää osallistua ikäkausiohjelmaansa sen loppuun asti. Lippukunnan jäsenet menestyvät partiotaitokilpailuissa ja regatoilla. Ikäkausien ohjelmassa on mukana tasaisesti kasvava määrä osallistujia.

Laadukas, monipuolinen ja kiva ohjelma perustuu hyvään suunnitteluun. Ohjelma suunnitellaan huolellisesti ohjelmakaudet aloittavilla johtajapäivillä ja niiden välisissä suunnittelukokouksissa. Lippukunta kannustaa ryhmänjohtajia kouluttautumiseen, ja ryhmänjohtajat osallistuvat aktiivisesti johtamis- ja taitokoulutukseen.

Lippukunta tekee aktiivisesti yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa varmistaen tarvittavan kaluston sekä rahallisen pohjan ohjelmalle. Lippukuntaan rekrytoidaan aktiivisesti aikuisia nuorempien ohjelman mahdollistamiseksi. Lippukunta tekee aktiivisesti yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa varmistaen tarvittavan kaluston sekä rahallisen pohjan ohjelmalle. Varainhankinta mahdollistaa ohjelman pitkäjänteisen suunnittelun. Lippukuntaan rekrytoidaan aktiivisesti aikuisia nuorempien ohjelman mahdollistamiseksi.

Lippukunnan hallinto toteutetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Kirjanpito ja sen seuranta järjestetään asiallisesti.

Kalusto tukee ohjelmaa

Lippukunnalla on partiokämppä, partiokolo ja muu laadukkaan partio-ohjelman toteuttamisen kannalta oleellinen kalusto. Kalusto pidetään erinomaisessa kunnossa, ja lippukunnan jäsenet osaavat käyttää sitä huolellisesti.

Lippukunnalla on koulutusalus, jolla on mahdollista toteuttaa kokonaisten ryhmien matkapurjehduksia. Kalusto mahdollistaa laadukkaan meripartio-ohjelman järjestämisen omatoimisesti. Lisäksi lippukunta tekee yhteistyötä muiden meripartiolippukuntien sekä esimerkiksi purjehdus- ja melontaseurojen kanssa.

Jäsenistö voi hyvin

Lippukunnan jäsenistö on moninaista. Jokainen on tervetullut ja saa kukoistaa omana itsenään ja tuntee samalla olevansa hyväksytty osa yhteisöä.

Lippukunnan jokaisella johtajalla on motivoiva pesti, ja jokaista pestiä tekee motivoitunut johtaja. Johtajat käyvät pestikeskustelun, ja saavat tukea pestiinsä. Samoaja- ja vaeltajaohjelma sisältää sekä mielekkäitä omia aktiviteetteja että antoisaa johtamisharjoittelua.

Kaikki lippukunnan jäsenet pääsevät osallistumaan lippukunnan päätöksentekoon. Hallitus ja lippukunnan kokous tekevät sujuvasti päätöksiä kannustaen aktiivisesti jäsenistöä vaikuttamaan niihin.

Hyvä yhteishenki näkyy ulospäin

Lippukunnan symboliikka tiivistää lippukunnan strategiset tavoitteet. Omintakeinen symboliikka lisää lippukunnan jäsenten yhteishenkeä. Lippukunnan oma ohjelma- ja ansiomerkkijärjestelmä kannustaa lipppukunnan jäseniä etenemään partiopolullaan.

Onnistuneen ulkoisen viestinnän myötä lippukunta tunnetaan paikkakunnallaan, pääkaupunkiseudulla ja Suomessa toteutuneista strategisista tavoitteistaan: laadukkaasta, monipuolisesta ja kivasta ohjelmastaan sekä siitä, että sen lippukunnan jäsenillä on hauskaa yhdessä.

Toimiva sisäinen viestintä lisää yhteishenkeä ja varmistaa kaikkien pääsyn päätöksentekoon.